Kallelser

LÄNSFÖRENINGENS ÅRSMÖTE

Tid: Lördag den 18 mars 2017 kl 11.00

Plats: Höörs Gästgifwaregård, Gamla torg 4, 243 30 Höör
Senaste anmälningsdag: Lördag 11 mars 2017

Motioner som skall behandlas av länsföreningens årsstämma skall ha
inkommit till styrelsen senast fredag 19 februari 2016. Motionsrätt
tillkommer varje medlem och lokalförening. Motionen skall vara
skriftlig och insändas till HjärtLung, Kronortorpsgatan 104, 212 27
MALMÖ eller info@skanelan.hjart-lung.se.

Rättigheter och beslutsfattande

  • Varje valt ombud har yttrande-, förslags- och rösträtt. Fullmaktsröstning är inte tillåten. Styrelsens ledamöter och dess ersättare, revisorerna, valberedningen, länsföreningens föredragande tjänsteman samt ledamöter i av styrelsen utsedda organ har yttrande- och förslagsrätt. Övrig anställd personal har yttranderätt.

Kompletta handlingar med föredragningslista utsändes senast 14 dagar före årsmötet.