Ordförandedialog 6 maj

Ordförandedialog 6 maj

Den 6 maj genomförde vi vår vårliga ordförandedialog i Riksförbundet HjärtLung Skåne län. Vi kallar denna sammankomst för dialog med syfte att utbyta erfarenheter samt ge oss i styrelsen möjlighet att planera vår verksamhet på kort och lång sikt. Vi tillbringade dagen på Höllviksnäs i Höllviken. Vi delgav varandra erfarenheter från resp lokalförening samt planerade för kommande utbildningar, gemensamma satsningar mm. Vi hade också fått Kongressmaterialet och naturligtvis gick vi igenom alla motioner samt övriga förslag.

Deltagare