Utbildning styrelsearbete 4 september 2023

Utbildning i styrelsearbete

Bli ditt bästa jag i styrelsen

Riksförbundet HjärtLung Skåne län inbjuder till utbildning i styrelsearbete.  Utbildningen kommer att bestå av två utbildningsdagar.

Tid:  Måndagen den 4 september kl 10.00-15.00 (styrelsearbete)

        Tisdagen den 5 september kl 10.00-15.00 (ordf. och sekr.)

Plats:  Riksförbundet HjärtLung Skåne läns kansli

           Kronetorpsgatan 104, Malmö

Under dessa två dagar träffas vi och diskuterar styrelsens roller och ansvar samt hur verksamheten i en styrelse fungerar.
Vad gör ordföranden och vad gör sekreterare.

Anmälningarna vill vi ha in senast den 20 augusti 2023 till
Agneta Petersson, agneta.petersson@hassleholm.hjart-lung.se eller per telefon 0706013750. Har du några frågor så hör av dig till Agneta.

 

Hjärtligt Välkomna!!!

Riksförbundet HjärtLung Skåne län
Agneta Petersson
Studieorganisatör