Utbildning HLR-instruktörer

Utbildning HLR-instruktörer 12 oktober

Utbildningen för blivande HLR-instuktörer den 12 oktober hålls i Malmö (Länsföreningens lokal) .

HLR 2022 utb i okt.doc