Ordförandedialog

Ordförandedialog 23 april

Vi räknar med att kunna genomföra ordförandedialogen som ett fysiskt möte.

Plats för mötet blir Höörs Gästgivaregård.