Ordförandedialog

Ordförandedialog 11 september

Denna dagen viker vi åt att blicka framåt. Ordförandedialogen vänder sig i första hand till ordförande i lokalföreningen. Är hen förhindrad skall vice ordförande eller annan styrelsemedlem deltaga. Varje lokalförening skall sända två representanter. 

Liksom tidigare år reserverar vi plats på Gästgiveriet i Höör. Går det inte att träffas pga pandemin planerar vi för videomöte.