Ordförandedialog

Ordförandedialog 13 sept

Kallelse översändes  i början av september.