Hälsodag

Hälsodag 15 maj  INSTÄLLD

Vi tvingas ställa in den planerade Hälsodagen i Hässleholm den 15 maj.

Vår förhoppning är att kunna genomföra Hälsodagen hösten 2021 eller våren 2022.