Verksamhet

VIKING - Riksföreningen för hjärt-lungtransplanterade

Viking är en oberoende rikstäckande patient- och intresseförening för hjärt- och lungtransplanterade.

Vi välkomnar som medlemmar personer som:

  • väntar på nytt hjärta eller lunga
  • redan är transplanterade
  • är anhörig till väntande eller transplanterade
  • vill stödja och ta del i föreningens verksamhet

Föreningens mål är i första han att ge stöd i samband med transplantation till såväl patient som anhörig. Vi arrangerar även symposier och skaffar information i ämnen som är viktiga för medlemmarna. Vi arbetar också med förebyggande och hälsofrämjande verksamhet och deltar i internationella arrangemang för transplanterade.

Viking bildades 1984. Namnet associerar till vikingarna som drog västerut för att söka lyckan. De första transplantationerna på svenskar gjordes i USA och Storbritannien. 

Idag görs hjärt- och/ eller lungtransplantationer i Göteborg och Lund.

Vill du ge en gåva till Vikings stöd- och minnesfond?

Bankgiro till fonden är 5082-8268.

Fondens ändamål ska vara att av fondens avkastning lämna bidrag till verksamhet som gagnar utveckling av hjärt-och lungtransplantationer i Sverige. Medel ur fonden får utnyttjas som ekonomiskt stöd eller stipendier till medlemmarna för att möjliggöra deltagande vid Vikings olika arrangemang.