Om oss

Om oss

Viking är en oberoende rikstäckande patient- och intresseförening för hjärt- och lungtransplanterade. Föreningens mål är i första hand att ge stöd i samband med transplantation till såväl patienter som anhöriga.

Vi arrangerar även olika möten och sprider information i ämnen som är viktiga för medlemmarna.

Vi arbetar aktivt för att fler tar ställning i frågan om organdonation.

Vi arbetar också med förebyggande och hälsofrämjande verksamhet och deltar/närvar i olika lokala, rikstäckande och internationella arrangemang med de transplanterades särskilda förutsättningar och behov för ögonen.