Årsmötesprogram

Årsmötesprogram 2018

Programmet presenteras i början av hösten,

Lördagen den 17 mars

11:00 - 11:30        Registrering
11:30 - 12:00        Invigning / Parentation
12:00 - 13:00        Lunch
13:00 - 13:30        Vi lär känna varandra - deltagarpresentation
13:30 - 14:00        HjärtLungs ordförande - Inger Ros
14:00 - 14:45        Gruppdiskussion Transplanterade resp. Anhöriga
14:45 - 15:15        Fika och mingel
15:15 - 16:00        Hur finansieras högspecialiserad vård / samt diskussioner kring vården -
                               Nicklas Atterfjord, ordförande i VG regionen
16:00 - 17:00        Matchprogrammet - 
                               Neval Ete Wareham och Isabelle Lodding, PhD Studenter från Rikshospitalet
                               i Köpenhamn
17:15                     Avslutning och summering av dagen
19:00                     Middag

Söndagen den 18 mars

 

09:00 - 09:15        Reflektion över gårdagen
09:15 - 09:45        Gruppdiskussion Transplanterade resp. Anhöriga forts.
09:45 - 11:15        Årsmötesförhandlingar
11:15 - 11:45        Fika och mingel
11:45 - 12:45        Forskningen kring T-celler - David Berglund
12:45 - 13:00        Information
13:00                     Avslutning