Styrelse

Styrelse 2019

          

                                                      

  • Ordförande

      

  • Vice Ordförande

      

  • Kassör

      

  • Sekreterare 

     

  • Ordinarie Styrelseledamöter

      

  • Birgitta Gustafsson
  • 0120-10888
  • SKÄNNINGE

      

       

  • Ersättare i Styrelsen