Valberedningen årsm,2020

Valberedningen söker  inför årsmötet

2 ersättare till styrelsen   

1 studieorganisatör

1 eftervårdsombud lungor samt

ett par medarbetare till arbetsgruppen.

Vid intresse kontakta någon i valberedningen

 

Valberedningens medlemmar:

Lars-Ove Bohman Sammankallande    0706324111

Göran Johansson   Ordinarie                   0706377012

Tord Thunholm      Ersättare                    0706318025