ÖH 2018-11-05

                                    

Vid Norrköpingsföreningen HjärtLungs senaste Öppet Hus var temat "framtidsfullmakter" - vad är det och varför.

Det var Ulrika Juriado Cotton från Familjejuristen som gav en klargörande information om både nyheten "Framtidsfullmakt" och andra viktiga frågor att fundera över och som man  också helst bör  göra något åt i familjen ekonomiska planering. Detta är viktigt inte minst i dagens familjesituation som kan se mycket olika ut. Hon betonade att det är angeläget att alla tar en diskussion om sin situation och klargör hur man vill ha det ordnat om något händer. Man bör också se till att - om man vill att någon ska ta hand om ens ekonomi t ex  om något händer,

Detta är nedskrivet på ett korrekt sätt. Uppmaningen  till de cirka 50-talet medlemmar som kommit till föreningslokalen var att ta sakkunnig hjälp så att skrivningar och berördas tankar blir rätt formulerade för de enskilda situationerna kan se mycket olika ut och därför är inte alltid färdiga standardformulär det bästa alternativet. Informationen gav många tankeställningar och man tog till sig uppmaningen att gör något innan det är för sent.

Vidare gavs vid mötet viktig information om kommande aktiviteter såsom den snart kommande livsviktiga kursen i hjärt-lungräddning en kurs som faktiskt handlar om liv eller i värsta fall död. Uppmaningen var att ta med anhörig och anmälan snarast även här med tillägget innan det är för sent.


           
Det var vår vice ordförande Eva-Britt Lundqvist som hade dagens uppdrag att hälsa både dagens talare och medlemmar välkomna samt att hålla i den allmänna informationen