Mötesnotis årsmöte 2017-02-25

Årsmöte 2017

Föreningen HjärtLung Norrköping har haft årsmöte.

Till kassör nyvaldes Patrik Wik och till ledamöter i styrelsen omvaldes Eva-Britt Lundqvist och Bherno Gustafsson samt nyvaldes Kerstin Fridh.

Till eftervårdsombud hjärta omvaldes Jan Lundqvist och eftervårdsombud lungor nyvaldes Magnus Nilsson. 

Årsmötesförhandlingarna leddes av Roland Carlstein.

Föreningens ordförande Anna Sotkasiira Wik avtackade nio funktionärer som lämnat sina uppdrag.

Före förhandlingarna underhöll Bättre sent än aldrig med sång, musik och roliga historier.

Text: Göran Johansson Foto: A.Sotkassira Wik, Bo Sonelin, G.Granberg

Flera  bilder kommer att läggas in i vårt fotoalbum under veckan.