Mötesnotis 2017-01-30

Öppet hus 30 januari

                                  
Kaktusgruppens och Karl Johans Parks historia var temat vid måndagens Öppet Hus hos norrköpingsföreningen HjärtLung .

Det var Klara Jarstad från Norrköpings tekniska kontor som gav en livfull  skildring i ord och bild av både parkens och främst kaktusgruppens historia.


Vid mötet passade också föreningens ordförande Anna Sotkasiira Wik på att uppmana föreningsmedlemmar och anhöriga att anmäla sig till de nu högaktuella kurserna i hjärtlungräddning som föreningen anordnar under god professionell ledning

Även valberedningen ville ha hjälp med rekrytering av funktionärer till olika uppdrag.

Klara Jarstad började med att tala om Karl XIV Johan och anledningen till att han vänder ryggen åt järnvägsstationen. Det var ju så att merparten av resernärerna till Norrköping anlände med båt på den tiden.

Klara fortsatt med att berätta bakgrunden till att vi har en så fin kakusplantering.

Så blev det kaffe, som vanligt.

Text: Arne Jonsson Foto och bildtext: Gudrun Granberg