Mötesnotis 2017-11-06

      "Man måste få skratte" var rubriken

på senaste ÖppetHus-träffen hos Norrköpingsföreningen HjärtLung. Och nog fick  de bortåt 60-talet medlemmar som mött upp både skratta och känna sig som hemma när Marianne Wik kåserade under rubriken för dagen.

Hon gav bilder från sin uppväxt i S:t Anna ute i skärgården, från sin tid som lärare och från möten med människor i de mest skilda sammanhang.

Det blev mycket på östgötsk dialekt - både historier och egna dikter och hos  många av besökarna blev det lite av en igenkännande  minnesresa bakåt i tiden.
Föreningens vice ordförande Eva-Britt Lundqvist påminde om den aktuella kursen i hjärtlungräddning som är på gång, liksom internationella KOL-dagen, kommande ÖppetHus-träffar mm

Många kände sig kallade till mötet med Marianne Wik

Och det blev en mycket trevlig stund med många skratt.

Text: Arne Jonsson  Bild och bildtext: Gudrun Granberg

Åter till mötesnotiser