Mötesnotis 2017-10-23

                                       

                  Musikalisk norrlandsresa hos HjärtLung

Ett 60-tal medlemmar i Norrköpingsföreningen HjärtLung fick vid föreningens senaste Öppet Hus-träff följa med på en resa i ord och ton till Norrland. 

Det var Ulla Lawegren, Göran Bjarnegård och Carina Johansson som åter besökte föreningen och nu hade nått Norrland på sin musikaliska resa genom Sverige.

Gruppen bjöd på sånger, dikter och historier av kända personer från den norra delen av vårt land och publiken deltog också i flera av den svenska visskattens alster. Besökarna ser fram mot flera besök av den trivsamma och populära trion.Vid träffen gjorde  Eva-Britt Lundqvist reklam för de nu aktuella kurserna i hjärtlungräddning som är på gång och söndagen höstloppis.

Det meddelades också att årsmötet nu är fastställt till 24 februari 2018 och att valberedningen gärna tar emot förslag på intresserade funktionärer för att hjälpa till i  den omfattande verksamhet hjärtlungföreningen i Norrköping bedriver.

Text: Arne Jonsson  Foto: Bo Sonelin och Gudrun Granberg

Åter till arkivet