Mötesnotis 2017-10-08 Höstmöte

Höstmöte 2017

Norrköpingsföreningen HjärtLung hade under söndagen bjudit in till Höstmöte i föreningslokalen.

Ett 60-tal medlemmar hade mött upp och fick sig till livs en mycket intressant information om hjärtflimmer, symptom, orsak, olika former av hjärtflimmer och hur man behandlar de olika varianterna av flimmer. 

 

Carlos visade att flimmer nästan kan sägas vara en folksjukdom i de högre åldersgrupperna i dag, men oftast är möjlig att medicinskt behandla och inte heller alltid behöver vara särskilt oroande.Vid mötet informerade föreningens ordförande Anna Sotkasiira Wik om kommande aktiviteter under hösten såsom Internationella KOL-dagen den 18 november då KOL-sköterska kommer till lokalen och gör spirometertest och ger goda råd, höstloppis, julfest, de viktiga kurserna i HjärtLung-räddning för medlemmar och inte minst viktigt för anhöriga, ÖppetHus-träffar mm.

Karin fanns, naturligtvis, på plats med sina lotter och fina vinster.Medlemmar i väntan på att mötet ska börja,Och efter mötet var det dags för lite förfriskningar och mycket prat.

Text; Arne Jonsson  Bild och bildtext: Gudrun Granberg