Mötesnotis 2017-09-25

                                

En återblick på 1950-talets Norrköping var temat på senaste ÖppetHus-träffen hos Norrköpingsföreningen HjärtLung.

Det var Willy Forsström som med ett par filmer från 50-talet väckte många igenkännande minnen till liv hos föreningsmedlemmarna som fyllt föreningslokalen.
Willy hade bearbetat filmer tagna av Gustav Östman, som hade dokumenterat  både gatuliv, stadsutbyggnad och trafiken i dåtidens Norrköping.
Åhörarna kunde konstatera att mycket hänt på ca 60 år och hoppades att Willy Forsström skulle återkomma med flera tillbakablickande filmer till HjärtLungföreningen. 

Vid mötet informerade Eva-Britt Lundqvist om kommande höstmöte, som med hjälp av läkarexpertis kommer att handla om hjärtflimmer och uppmanade också medlemmarna att anmäla sig till de viktiga utbildningar i hjärtlungräddning som kommer inom kort  under professionell ledning.

Fikat med goda nyttiga mackor smakade också mycket bra och efter sammankomsten stannade många kvar och pratade gamla tider med Willy.  

Text: Arne Jonsson och Bo Sonelin Bild: Bo Sonelin

Åter till startsidan