Mötesnotis 2017-04-24

                               

Norrköpingsföreningen HjärtLung har haft sista Öppet-Hus-träffen för våren innan "Resan i det blå" och avslutningen på Färgargården 22 maj. Det var Hasse "Players" Karlsson, som fick äran att svara för underhållningen på föreningsträffen med ett uppskattat program med  sång, musik och roliga historier. 

Föreningens vice ordförande tillika reseledare Eva-Britt Lundqvist  informerade om att det fanns ett par platser kvar på resan i det blå, och att föreningens medlemmar var välkomna till Söderköping lördagen 13 maj kl 10.00, då man vid Stinsen inviger en Hälsans stig - ett projekt som riksförbundet HjärtLung står bakom.

Medlemmarna var överens om att det är ett viktigt projekt som backas upp av Söderköpings kommun.

HjärtLung har tidigare försökt intressera Norrköping för en "Hälsans stig" men kommunen har inte visat något intresse.
Text: Arne Jonsson