Mötesnotis 2017-04-10

Vårmöte

                                

"Diabetes - vår tids epidemi" var temat på Norrköpingsföreningen HjärtLungs vårmöte, som på grund av det stora intresset fick flytta från föreningslokalen till OddFellows lokaler i samma hus. 

Det var Ulla-Britt Löfgren som med erfarenhet av många år inom diabetesvården svarade för en mycket sakkunnig och levande beskrivning av hur diabetes - främst diabetes 2 - utvecklats till en folksjukdom som dessutom går ner i åldrarna. Ärftlighet, livsstil, för lite fysisk aktivitet, dåliga matvanor var exempel på orsaker  till den negativa utvecklingen  och mycket av detta kan vi alla göra något åt var budskapet.  Föreningsmedlemmarna konstaterade att ett verksamt medel givetvis är att delta i HjärtLungföreningens omfattande motionsverksamhet. HjärtLung har ju ett tjugutal motionsgrupper i gång.

 

Vid mötet informerades också om kommande ÖppetHus- altiviteter, resa i det blå och våravslutningen på Färgargården 22 maj.