Mötesnotis 2017-01-16

Vårupptakt

                               

Måndagens "Öppet Hus" blev till  en trivsam vårterminsupptakt hos Norrköpingsföreningen HjärtLung där ett 40-tal medlemmar mött upp i en  nymöblerad föreningslokal. 

Föreningens vice ordförande Ingvar Öhlund hälsade välkommen och presenterade dagens underhållare Bosse Åkervall som åter gästade föreningen och bjöd på sång och musik med välkända tongångar något  som blev mycket uppskattat av föreningsmedlemmarna.

Vidare informerades om de livsviktiga kurser i hjärtlungräddning som återkommer vid två tillfällen i vinter och att anmälan bör ske snarast.

I februari firar föreningen också traditionellt Alla hjärtans Dag med festligheter och stipendieutdelning. 

I veckan startar också de cirka 20-talet motionsgrupper  som hjärtlungföreningen bedriver i sitt hälsofrämjande arbete.