Mötesnotis 2016-03-21

Mötesnotis 21 mars

"Vardagsvisa" från Gotland, av Allan Nilsson, inledde senaste ÖppetHus-träffen hos Norrköpingsföreningen HjärtLung.

Det var Kerstin Jannesson från Krokek  som gästade föreningen och svarade för skönsång bl a a capella, pianomusik på nystämt piano och mycket uppskattad  allsångsledning.

Det var också premiär för föreningens nyvalda ordförande Anna Sotkasiira Wik att hälsa välkommen och tacka arbetsgruppen för kaffe och bröd och att berätta om kommande arrangemang .