Mötesnotis 2016-04-04

Mötesnotis

Föreningen HjärtLung Norrköping gästades vid senaste Öppet hus av Bo Lindén. 

Han berättade om släkten Spalding som haft stor betydelse för näringslivet i Norrköping och Östergötland. Sedan skotske ädlingen Jacob Spalding på 1600-talet startade affärsrörelse kom hans ättlingar att bland annat äga Gusums bruk, Holmens bruk och sockerbruket Gripen. Lindén har i över 50 år släktforskat om Spaldings.

                         Bildresultat för sockerbruket gripen