Mötesnotis 2016-11-28

Öppet Hus 2016-11-28

                                     

Vid Föreningen HjärtLungs, sista Öppet hus för året, underhöll Sigge Petersson från Grebo. 

                 

Han roade medlemmarna med sång av svenska visor där, ibland, texten var omgjord så att publiken  skrattade hjärtligt.

 

  

Han ackompanjerade sig på gitarr och ledde också några  allsånger.

Bo Sonelin välkomnade och tackade också för den trivsamma underhållningen. 

Text: Göran Johansson
Foto: Bo Sonelin