Mötesnotis 2016-11-14

Öppet hus 2016-11-14

                                                                 
Vid Föreningen HjärtLungs senaste Öppet hus berättade Bo Sonelin om sin tid som polis i Norrköping från 60-talet och några decennier framåt. Dagen till ära var Sonelin iförd uniform från 60-talet.
Han provade också den talrika publikens förmåga att vittna då han lät en maskerad tjuv svepa fram genom rummet. Vittnena hade sett mycket skiftande klädsel på figuren eller inte märkt något alls.
Han talade om fotpatrullering, utredningsverksamhet och sin tid som kvarterspolis i Eneby och sedan närpolis. Sonelin konstaterade att det var mycket lugnare på 60-talet än i nutid och att polisen är underbemannad i dag. 
Föreningens vice ordförande Ingvar Öhlund välkomnade och tackade även för föredraget.

I väntan på polisen kom samtalen igång.

Men så snart Bo äntrade scenen hade han medlemmarnas odelade uppmärksamhet.

Som vi berättade tidigare hade vi tjuvar i lokalen så Bo fick göra ett ingripande men både han och boven, föredömligt porträtterad av Lars Bohman, så glada ut i alla fall.

Text: Göran Johansson
Foto: Anna Sotkasiira Wik och Gudrun Granberg