Mötesnotis 2016-05-16

Mötesnotis 2016-05-16

Stadsvandring

En kylig stadsvandring - vad vädret beträffar - bjöds medlemmarna i Norrköpingsföreningen HjärtLung på som avslutning på vårterminens Öppet Hus -träffar innan den verkliga avslutningen på Färgargården om två veckor.

Under sakkunnig och trivsam guidning av Lars Eliasson  fick deltagarna en hel del Norrköpings historia på vandringen från föreningslokalen på Vattengränd via Strömparken, Knäppingsborg, Industrilandskapet och Skvallertorget innan man återkom till Vattengränd där smörgås, kakor och varmt kaffe väntade.