Mötesnotis 2016-05-02

Mötesnotis 2016-05-02

Sång och allsång på föreningens måndagsmöte.

På Föreningen HjärtLungNorrköpings senaste Öppet hus underhöll Bosse “Gitarr”Hägerstrand med sång till gitarr.

Han framträdde i två avdelningar, först sjöng han visor efter publikens önskemål och sedan blev det allsång.

Föreningens vice ordförande Ingvar Öhlund informerade om kommande aktiviteter där en stadsvandring 16 maj ligger närmast i tiden.