Mötesnotis Vårmöte 2016-04-18

Vårmöte 2016

När Norrköpingsföreningen HjärtLung på måndagskvällen höll sitt vårmöte i föreningslokalen hade ett 60-medlemmar mött upp. 

Ordföranden Anna Sotkasiira Wik informerade  om ett antal kommande aktiviteter och reseledaren Eva Britt Lundqvist berättade  om aktuella och planerade resor bl a i höst..och att mer information kommer i sensommarens medlemsblad..

Kvällens höjdpunkt blev en historisk återblick kopplad till dagens situation i Norrköping och Östergötland levererad av  Johan Birath, som lockade till många skratt och även en påtaglig eftertänksamhet. Bl a ställdes och belystes frågan om det alltid var så bättre förr. Johan hade   t ex studerat gamla protokoll och handlingar från poliskammare och offentliga förhör från bl a 1800-talet där man verkligen lämnade ut sina "offer" och där besök på tinget var ett folknöje.

       

Glada och intresserade åhörare lyssnade till dagens talare Johan Birath som såg ut att trivats även han.