Höstmöte 2016-10-17

Höstmöte

 

                                     

Norrköpingsföreningen HjärtLung  hade i måndags inbjudit till föreningens traditionella höstmöte.  

                            

Föreningslokalen var som vanligt fullsatt när ordföranden Anna Sotkaasira Wik  hälsade Henrik Jennefors och Karin Karlsson från Optiker Persson välkomna att under rubriken "Bra syn hela livet" informera om de problem man kan stöta på det när gäller synfrågorna. 

Det gavs en bred information om olika problem man möter vid olika åldrar när det gäller synfrågor och vilka möjligheter som finns att ofta kunna avhjälpa och/eller lindra problem som kan dyka upp.

Optikerna betonade vikten av  att söka hjälp i god tid då det ofta finns hjälp att få.

Medlemmarna i HjärtLung-föreningen hade många frågor och fick sakkunniga svar. Man var också mycket kritisk till landstinget/regionens mycket märkliga besluta att lägga ner syncentralen i Norrköping som definitivt inte kan vara någon besparing utan förorsakar de som drabbas av bl a nedsatt syn stora bekymmer.

Föreningens ordförande passade också på att uppmana medlemmar med anhöriga att snarast anmäla sig till de nu aktuella kurserna i hjärtlungräddning som föreningen anordnar den närmaste tiden!

   

Två trevliga optiker, Karin Karlsson och Henrik Jennefors, från Optiker Persson gav oss mycket att tänka på vad gäller vår syn.                                    

Så blev det kaffe med smörgås och kaka samt mycket prat.

Karin skötte vinstutdelning till glada vinnare.

Text: Arne Jonsson
Foto: Gudrun Granberg