Styrelse

Ordförande

Gunilla Thofeldt

gthofeldt@gmail.com

0703654523

Vice Ordförande

Gun Ehnvik

gun.envik@gmail.com

0705811281

Kassör

Sekreterare

Berit Folkesson

berit.folkesson@telia.com

Ordinarie Styrelseledamot

Jörgen Andersson

juve.jorgen36@gmail.com

Berit Folkesson

berit.folkesson@telia.com

Ulla-Britt Bergfalk

bergan75@hotmail.com

Ersättare i Styrelsen

Håkan Sartz

hsartz@yahoo.com

Inger Fallberg

inger.fallberg@telia.com