Styrelse

Styrelse

Ordförande

Anita Hallsveden, 070-376 73 24, Nora,       
E-post till Anita

Vice Ordförande

Gunilla Thofeldt, 070-365 45 23, Örebro,     
E-post till Gunilla

Kassör

Morteza Arabi, 070 - 113 32 95.  Örebro  
E-post till Morteza

Sekreterare

Anita Hallsveden 070- 376 73 24, Nora  
E-post till Anita

Ordinarie Styrelseledamot

Jörgen Andersson, 070 842 35 05, Örebro,   
E-post till Jörgen

John Åvenäs, 070 - 542 29 84, Lindesberg,     
E-post till John

Anita Stensson, 0586-38025, Karlskoga,     
E-post till Anita

Ersättare styrelsen

Studieorganisatör

Gunilla Thofeldt

Revisor ordinarie

Jonny Spjut,  070 563 37 27, Nora

Sten Jakobsson, 070-319 41 43, Lindesberg

E-post till Sten

Revisor ersättare

Vakant

Eftervårdsombud Lunga.

Berit Folkesson, 0581-50080, Gusselby,    
E-post till Berit

Eftervårdsombud Hjärta

Ulla-Britt Bergfalk, 019 - 32 07 48, 073 - 707 13 92, Örebro

Valberedning sammankallande

vakant