Valberedning

Valberedning

Kära medlem välkommen till vårat "gäng" och kanske vill du ge oss ett handtag, när du kan och orkar. Du blir inte ensam med din uppgift. Vi hjälps alla åt. Vill du vara ledamot och planera med gänget så får du extra roligt! 

Börje Engström (sammankallande) 070–573 41 42
Sandviksgatan 77 E, 972 34 Luleå
sb.engstrom@hotmail.com    
Birgitta Alstergren
Marianne Sandman     

Ur stadgarna: Valberedningen  består av minst tre ledamöter vara en ordförande samt minst en ersättare. Mandatperioden är två år. Valen ska ske växelvis för att undvika att hela valberedningen avgår samtidigt. Ledamot av valberedningen äger, efter föranmälan, tillträde till styrelsens sammanträden och har därvid yttranderätt.