Styrelse

Styrelse för Föreningen Luleå HjärtLung

ORDFÖRANDE

Anita Carlström
070-274 35 80
anita@skyltteknik.se

KASSÖR

Catharina Holmqvist       
070-323 35 20 
cattis.holmqvist@gmail.com

LEDAMÖTER

Hans Persson 
072-748 03 74
hans.m.persson@hotmail.se

Kjell Eriksson 
070-628 07 51 
kjellbuss@gmail.com

SUPPLEANTER

Getrud Backman   
070-377 18 15 
getrud.b@bredband.net

Jan-Erik Larsson       
070-338 78 60 
posttilljanerik@hotmail.com

 

REVISORER

Eric Palmklint     
070-374 24 97 
eric.palmklint@telia.com

Sture Bäcklund         
070-241 26 58
gosgrand@hotmail.com