Styrelse

Styrelse för Föreningen Luleå HjärtLung

Expedition: Storgatan 13 , 0920–52 38 34
Vi finns där: tisdagar 10–12 samt torsdagar 13–15.

Bankgiro 319–0063

Ordförande
Sven-Olof Leppäniemi
Stengatan 69, 972 52 Luleå
070/330 04 81
leppaniemi@bredband.net

Vice ordförande
Tommy Sandström
Degerögatan 43, 974 38 Luleå
070/206 43 75
tommylule@bredband2.com

Sekreterare
Iréne Larsson
Sandviksgatan 48 A, 972 33 Luleå
070/676 91 85
irene.larsson.10@bredband.net

Kassör + registeransvarig
Moses Mattsson
Armévägen 19, 974 43 Luleå
070/554 27 96
moses@norrtrimm.se   

Ledamot
Marianne Sandman
Edeforsgatan 38, 974 38 Luleå
070/531 58 17
marianne.sandman@bredband.net

Övriga i styrelsen
Kjell Eriksson
Varvsgatan 77, 972 34 Luleå
070/628 07 51

K-G Aasa
Rönngatan 23, 972 42 Luleå
070/341 28 74

Forskningspartner
Lars-Erik Larsson
Harslingan 11, 974 55 Luleå
070/337 27 49

HLR-ansvarig
Sixten Ökvist
Stationsgatan 14 B, 972 38 Luleå
0920–167 54, 070–314 85 81
sixten.okvist@telia.com 

.........................................

Revisorer
Sture Bäcklund
Eric Palmklint