Styrelse

Styrelse för Föreningen Luleå HjärtLung

Ordförande

Anna Kallin
073 063 46 54
carro.73@hotmail.se

Vice ordförande

Kjell Eriksson
070 628 07 51
kjellbuss@gmail.com

Ledamöter

Jan-Erik Larsson
070 338 78 60
posttilljanerik@hotmail.com

Rolf Bäcklund
073 227 15 98

Anita Carlström
070 274 35 80
anita@skyltteknik.se

EVO Hjärta

Anna Kallin
073 063 46 54
carro.73@hotmail.com

Ansvarig för denna sida

Peo Rask
073 815 85 50
peo.rask@bredband.net