Styrelse

Styrelse för Föreningen Luleå HjärtLung

Ordförande

Anna Kallin
073 063 46 54
carro73@hotmail.se

Kassör + registeransvarig

Moses Mattsson
070 554 27 96
moses@norrtrimm.se

Ledamöter

K-G Aasa
070 341 28 74
kg@aasa.se

Kjell Eriksson
070 628 07 51 
kjellbuss@gmail.com

Jan-Erik Larsson
070 338 78 60
posttilljanerik@hotmail.com

Marie Isaksson

Ansvarig för denna sida

Peo Rask
073 815 85 50
peo.rask@bredband.net