Styrelse

Styrelse för Föreningen Luleå HjärtLung

Presentation av styrelsen i Föreningen Luleå Hjärt Lung:
Från vänster Kjell Eriksson, Marianne Sandman, Moses Mattsson, KG Aasa, Jan Erik Fallbjörk, ordförande. Vice ordförande Göran Lundgren saknas på bilden.

Expedition: Storgatan 13 , 0920–52 38 34
Vi finns där: tisdagar 10–12 samt torsdagar 13–15.

Ordförande

Jan-Erik Larsson
070 338 78 60
posttilljanerik@hotmail.com

Kassör + registeransvarig

Moses Mattsson
070/554 27 96
moses@norrtrimm.se

Ledamot

Marianne Sandman
070/531 58 17
marianne.sandman@bredband.net

K-G Aasa
070/341 28 74
kg@aasa.se

Kjell Eriksson
070/628 07 51 
kjellbuss@gmail.com

Lars Erik Fallbjörk
070 337 27 49

Göran Lundgren
070-52479000
lundgren.goran@bredband.net