Frågor om hjärtsviktsskola

Frågor om hjärtsviksskola

Sunderby sjukhus planerar att starta en hjärtsviktsskola på försök under hösten 2017. Av den anledningen önskar överläkare Ann Wanhatalosus svar och synpunkter. Frågorna finns att besvara under perioden 10–13 april.

1. Finns det intresse att delta i en hjärtsviktsskola?
2. Vad skulle ni vilja få för information respektive utbildning om hjärtsvikt?
3. Vad tycker ni ska ingå i en hjärtsviktskola?
4. Föredrar ni att ha utbildning på cirka 4 timmars pass vid ett tillfälle eller två utbildningstillfällen om vardera 2 timmar?
5. Hur många personer tycker ni ska delta vid varje utbildningstillfälle?
6. Skulle ni vilja delta i träningsgrupp med fysioterapeut?

Utbildningen kommer att innehålla föreläsningar av olika yrkeskategorier – läkare, sviktsköterska fysioterapeut, dietist, kurator och arbetsterapeut.

Med vänlig hälsning!

Thorild Bodin
länsstudieorganisatör

thorild.bodin@tele2.se