DÖDSFALL

DÖDSFALL

Lars-Erik Larsson

En kär och värdefull medlem Lars-Erik Larsson avled den 4/3 2020. Lars-Erik var en eldsjäl i föreningen och många är de han hjälpt med HLR utbildning. Lars-Erik var även engagerad i forskning av hjärtat. Vi i föreningen minns Lars-Erik som en varm och kärleksfull person. Tack och farväl. Vila i frid

Begravningen äger rum i Ljusets kapell den 3/4 kl 10.00.