Invigning av hjärtstartare

Invigning av hjärtstartare

Onsdag 19 april, kl 13
Storgatan 13

HjärtLung Luleå har köpt in en hjärtstartare som samtliga medlemmar i HSO kan nyttja. Vid invigningen hålls en utbildning i hjärtlugnräddning. Utbildningsledare Eero Kinnunen, Kalix, medverkar.