Aktiviteter

Verksamhetsplan 2016

AKTIVITETER                                                                                       TIDPUNKT

Styrelsesammanträden                                                                     6-7 st under året

Kurs Hjärt- och Lungräddning

”Ljuset – på” aktivitet       

Årsmöte                                                                                               29/2 2016

Handarbetscirklar
Motionsgrupper
 - vattengympa

Medlemsmöten
Bl a grill- och surströmmingsfest                                                     Vår och höst

Eventuellt föredrag av Kjell Melander,
hjärtläkare på Kalix Sjukhus.                                                             Hösten 2016

Enstaka kurser                                                                                     Vår och höst

Aktiviteter anordnade av Riksförbundet                                         Under året