Styrelsen informerar

Verksamheten 2019

Här är Riksföreningen för Hjärt- Lungtransplanterade

Verksamhetsberättelse för året 2019

Föreningen

Föreningens namn är Viking – Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade.
Viking är en Riksföreningen inom HjärtLung Riksförbund.
Föreningen är medlem i European Heart and Lung transplant Federation (EHLTF) och Livet som gåva samt Patientrådet på Huddingesjukhus.
Föreningen har sedan årsskiftet 2016-2017 haft en postbox samt ett förråd på Best Western Hotell Vendevägen 87, Danderyd.

Funktionärer

Föreningens sammansättning av alla poster.

Styrelsen
Ordföranden: Penilla Gunther
Vice ordförande: Vakant
Sekreterare: Lars Holm
Kassör: David Braxell
Ledamöter: Anette von Koch, Cecilia Dilnot Smith, Isa Höijer
Suppleanter: Per-Olof Frisk, Stewe Roos
Revisorer: Lars-Åke Karlsson, Karin Gunnarsson
Revisor suppleanter: Patrik Norrå, vakant
Valberedning: Kerstin Braxell & Styrelsen