IPF - Sverige

IPF - Sverige

Föreningens främsta uppgift är att ge stöd till patienter och anhöriga med sjukdomen Lungfibros och speciellt Idiopatisk Lungfibros, IPF. Förutom den stödjande verksamheten arbetar vi för tidigare diagnos, jämlik vård, oavsett kön, ålder eller bostadsort och identifiera brister i information och vård och verka för ett ökat psykosocialt stöd.
Genom att träffas eller diskutera på vår hemsida vill vi dela med oss av erfarenheter och stötta varandra med praktiska råd och tips.