Styrelse

Ordförande

Uppdraget är vakant

Vice Ordförande

Uppdraget är vakant

Kassör

Lena Alm

Skicka e-post

Sekreterare

Catrine Reuterborg

Skicka e-post

Ordinarie Styrelseledamot

Pernilla Lindvall

Skicka e-post

Robert Andersson

Skicka e-post

Angela De Jounge

Skicka e-post

Joanna Tilly

Skicka e-post

Stig Larsson

Skicka e-post

Ersättare i Styrelsen

Lina Ullström

Skicka e-post

Marita Brozén

Skicka e-post

Monika Lorentzen

Skicka e-post