Om oss

Om oss

Genom att sprida vår erfarenhet kan vi hjälpa och stödja andra i likvärdiga situationer.
Under rubriken "Alfa-1 antitrypsin" lär du dig om orsak till din sjukdom och kan även ta del av foldrar och föreläsningar. En intensiv forskning, för bättre behandling, bedrivs på ett flertal platser i världen.

En av våra viktigaste funktioner är att förmedla och skapa ett kontaktnät människor emellan. Föreningen anordnar Tema-träffar med föreläsningar samt lokala aktiviteter av olika slag.

Föreningen, rikstäckande och ideell, bildades 2004. Nu bygger vi vidare med regionföreningar och lokala grupper för en verksamhet närmare dig. Vi är medlemmar från norr till söder och samlar barn/ungdomar, vuxna och anhöriga, som berörs av AAT-brist.

Välkommen till Alfa-1 Sverige