Forskningsstudie söker Alfa-1-antitrypsin-patienter

Forskningsstudie söker patienter som har diagnostiserats med alfa 1-antitrypsinbrist (AATD)

En forskningsstudie genomförs just nu för att få reda på hur ett nytt läkemedel fungerar hos frivilliga patienter. Syftet är att utveckla ett experimentellt läkemedel för att behandla den leversjukdom som förknippas med AATD.

  • Är du mellan 18 och 75 år gammal?
  • Är du icke-rökare (i minst 12 månader)?
  • Har du diagnostiserats med alfa 1-antitrypsin brist (Alpha-1 Antitrypsin Deficiency, AATD) med en PiZZ-historik eller PiZZ-genotyp?

Om du svarade ja på ovanstående krav kan du vara lämpad att delta i en forskningsstudie för AATD-patienter. Studien utförs på flera sjukhus och kliniker i Europa, Storbritannien och Nordamerika.

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. utvecklar ett experimentellt läkemedel för att behandla den leversjukdom som förknippas med AATD. För närvarande finns det ingen specifik behandling tillgänglig för AATD-förknippad leversjukdom. Levertransplantation är den enda tillgängliga behandlingen om AATD-leversjukdom orsakar leversvikt. Även om ersättningsbehandling med alfa 1-antitrypsin (AAT) ofta används för att behandla AATD-lungsjukdom kan den inte behandla AATD-leversjukdom. Patienter kan fortsätta att ta behandling med AAT-ersättning under denna studie.

Läs mer om studien här