Snapphanebygden

Snapphanebygden 2018

Det blev 3 grupper om Snapphanarna. Ingalill Gunnarsson och Lena Mårtensson ledde var sin grupp i Markaryd och Joan B. Rudnick en grupp i Strömsnäsbruk. Resan som vi hade som avslutningen på cirkeln  gick över Vittsjö, och Verum, sedan till Loshult, där vår guide Sixten Svensson berättade om Loshultkuppen där Karl den X1´s krigskassa blev plundrad. Sedan gick resan till Lönsboda. Där drack vi kaffe på Café Kronan. Sixten Svensson berättade sedan om  avbränningen av 62 gårdar i Örkened  och om svenskarnas terror i Skåne. Vi besökte Sporrakulla Gård. Vi åt lunch på Snapphanekrogen i Knislinge. Efter lunchen gick resan vidare till Kristianstad, där några besökte Regionsmuseet, andra shoppade. Resan avslutates med kaffe och äpplekaka på Harastorp Gästabud i Färlöv.

En fin och lärorik dag.

 Verum

Loshultakuppen

Loshult

Minnessten i Lönsboda över bränningen i Örkeneds socken

Sporrakulla utanför Sibbhult

Sporrakulla

Sporrakulla

 Sporrakulla

Regionmuseet, Kristianstad

 Museet

 Museet

 Harastorp Gästabud, Färlöv