Helsingörs resa

Besök i Helsingör 2017

Markaryds hjärt och lung avslutade sin kurs om Helsingör med ett besök den 2 november. Fika intogs först i Helsingborg på Signe Bergqvist Conditori innan överfarten. Besök gjordes på Danmarks tekniska museum och Helsingörs Bymuseum. Lunch intogs på restaurang Rib House innan de 46 deltagarna också fick några timmar för egna strövtåg.

Helsingörs Tekniska Museum

. 

 

En modern bil på sin tid.