Koldagen 2014

Koldagen 2014

Koldagen på Mellangården har vi nu avklarat. Bo-Göran Tagesson informerade. Jan Vernersson som skulle vara föredragshållare blev sjuk och kunde inte närvara.