Koldagen 2013

Koldagen 2013

Jan Winqvist kolsköterska Ljungby Lasarett höll en mycket givande föreläsning om kol. 20 person kom och lyssnade.