Bouleinvigning ny bana 2015

Bouleinvigning ny bana 2015

 Nu har den gamla boulebanan sett sitt och skjulet har flyttats till ett nytt hem.

Här kommer lite bilder från den nya boulebanan som är förlagd på Anderslöv.


Invigningen sköttes av Bengt-Göran Söderlind, Fritids- och Kulturchefen Tord Gustafsson och VD:n på Markaryds Sparbank Leif Eriksson.