Hjärt-lungräddning

Hjärt-lungräddning

Faktauppgifter

Enligt statistiken drabbas närmare 5.000 personer i Sverige årligen av hjärtstopp utanför sjukhusen och man beräknar att ca 2/3 av fallen beror på hjärtsjukdom.

Bara 6 %, alltså 300 personer per år överlever i Sverige.

I Holland och Norge är överlevnaden 17-20%. Man tror att detta beror på att fler personer där är utbildade i hjärt- & lungräddning och att tillgången på defibrillatorer där är större.

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund har sedan mitten av 80-talet utbildat livräddare, inst-ruktörer och huvudinstruktörer i hjärt- & lungräddning enligt Cardiologföreningens modell.

Fram till år 2007 har i runda tal 25.000 livräddare utbildats i lokalföreningarnas regi och cirka 1,5 miljon i Sverige kan ingripa vid hjärtstopp.

Men nu är det dags att intensifiera och förnya utbildningen. Cardiologföreningen har gett ut nya och förbättrade riktlinjer för hur hjärt- & lungräddning skall gå till, allt i avvaktan på att fler defibrillator /hjärtstartare/ kommer.

Hur Hjärt- och Lungsjukas förening i Ljungby arbetar

Vi arbetar för att defibrillatorer /hjärtstartare/ skall finnas tillgänglig på flera platser i kommunen.

Alla människor över 14 år bör gå en livräddarutbildning men särskilt viktigt är det att anhöriga till sjuka personer låter utbilda sig.

Gå en utbildning inom HLR

Att gå en livräddarkurs tar knappa två timmar. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska avsnitt.

Är du medlem i föreningen går hela medlemsfamiljen kursen kostnadsfritt medan icke medlemmar vanligtvis betalar mellan 100 och 150 kronor för kursen.

För att hålla kunskaperna vid liv rekommenderar vi en årlig repetitionsutbildning.

Efter genomgången kurs får kursdeltagaren ett utbildningsbevis innehållande ett koncentrat av kursinnehållet att stoppa i plånboken.

Var rädd om varandra – visa hänsyn och lär dig hjärt-lungräddning
Du lär dig samtidigt ingripa som medmänniska skapa fria andningsvägar och larma.