Styrelseuppdrag

Styrelseuppdrag

Ordförande
Carl-Gunnar Regin
Markörgatan 26 A 593 51 Västervik
0490 - 210 77, 0703 -59 56 44
cg.regin@gmail.com

Vice ordförande
Inga-Lill Nilsson
Kullbergsväg 2 388 32 Ljungbyholm
0703 - 99 95 65
pil.nilsson@telia.com

Kassör
Veronika Lendvai
Centralgatan 4 577 50 Silverdalen
0495 - 407 23,  070 - 751 27 97
veronika.lendvai@gmail.com

Sekreterare
Gunilla Larsson
Figeholmsvägen 7 572 76 Fårbo
0491 - 332 72,  070 -332 72 76
gunilla.larsson2@telia.com

Ledamot
Siv Larsson
Barklundsvägen 3 380 44 Alsterbro
0481 - 505 32
sivvanja@hotmail.com

Ledamot
Per-Olof Rossberg
Östra vägen 18 388 91 Vassmolösa
0480 - 323 11,  070 - 238 95 54
familjenrossberg@gmail.com

Ledamot
Lennart Axelsson
Skomakaregatan 3 38240 Nybro
0481 - 152 45

Ledamot
Arne Nilsson
Prinsgatan 19 57235 Oskarshamn
0491 - 834 78,  070-321 58 58
nilssonarne@tele2.com

Studieorganisatör
Ulla-Britt Hofvergård
Nygatan 6 577 94 Lönneberga
0730 - 42 88 37, 0495 - 40062
hofvergard.u@telia.com

Webbredaktör/Designer:
Tyrone Svensson, Hemdalsvägen 12,  283 34 OSBY 
Tel: 070 - 291 56 12
E-post: svensson.tyrone@telia.com